Fondul de Garantare a Asiguraților (FGA) minte!

FGA
Sursa: https://www.fgaromania.ro/

La 09.02.2022 Tribunalul București a admis cererea formulată de Autoritatea de Supraveghere Financiară (ASF) şi a dispus deschiderea procedurii falimentului împotriva CITY INSURANCE S.A.

Ulterior, la 17.02.2022, CITR Filiala Cluj SPRL în calitate de lichidator judiciar al CITY INSURANCE S.A., a decis denunțarea contractelor de asigurare/reasigurare,  acestea  urmând  a  înceta  la  11.05.2022.

Urmare a acestei decizii, CITY INSURANCE S.A. trebuia să restituie unui client primele de asigurare deja achitate (aproape 4 milioane lei), proporțional cu perioada cuprinsă între momentul încetării (11.05.2022) și cel al expirării duratei lor de valabilitate. 

Potrivit Legii nr. 213/2015, în termen de 60 de zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României a deciziei ASF de retragere a autorizaţiei de funcţionare şi constatare a existenţei indiciilor stării de insolvenţă a unui asigurător, Fondul de Garantare a Asiguraților (FGA) este în drept să efectueze plăţi din disponibilităţile sale, în vederea achitării sumelor cuvenite creditorilor de asigurări (în limita a 500.000 lei), după parcurgerea de către creditorul de asigurări a procedurii administrative de plată.

Declarații de creanță împotriva CITY INSURANCE S.A. 

Urmare a deschiderii procedurii falimentului împotriva CITY INSURANCE S.A., la 14.03.2022 am formulat declarație de creanță.

După analiza acesteia de către lichidatorul judiciar, la 06.05.2022 clientul nostru a fost încris în tabelul de creanțe cu aproape 4 milioane de lei, reprezentând valoarea returului primei de asigurare calculate pro rata temporis (perioada 11.05.2022 – 30.09.2025).

Așadar, încă din 06.05.2022, lichidatorul judiciar al CITY INSURANCE S.A. a efectuat verificările necesare și a decis ca fiind întemeiată solicitarea clientului nostru.

Cereri de plată la Fondul de Garantare a Asiguraților – FGA

Având în vedere că plata de către FGA a creanţelor de asigurări stabilite ca fiind certe, lichide şi exigibile se face în limita unui plafon de garantare de 500.000 lei pentru o creanţă de asigurare datorată în temeiul unui contract de asigurare încheiat de asigurătorul aflat în insolvenţă, la 11.04.2022 am formulat 2 astfel de cereri de plată. Scopul era recuperarea măcar a unui milion din cele 4 datorate.

Odată cu confirmarea de primire a cererilor, am primit următorul mesaj:

Mesajul dumneavoastră a fost recepționat. 

Pentru primirea numărului de înregistrare, vă rugam să aveți în vedere faptul că volumul ridicat de activitate generat de situația City Insurance poate cauza întârzieri în comunicarea cu creditorii de asigurare și înregistrarea documentelor. Mentionăm că, Cererile de plată (Anexa 9/Anexa 10) sunt înregistrate în ordine cronologică, pe măsura primirii lor. De asemenea, Cererile de plată sunt analizate, în ordinea înregistrării acestora la Fond. 

Mulțumim pentru înțelegere.

Ulterior, în urma unor repetate solicitări adresate FGA, la 27.10.2022 suntem informați că cererile au fost înregistrate cu nr. 130303/30.05.2022 și 130394/30.05.2022 și că:

(…) cererile sunt soluționate în ordinea depunerii acestora de către creditori la FGA pentru fiecare categorie în parte (cereri de plată auto, cereri de restituire, cereri de plată pentru vătămare/deces, cereri de plată instanță), fiind analizate de către direcţiile de specialitate ale Fondului. În momentul de față sunt soluționate cererile de restituire primă înregistrate la Fond de la începutul lunii Mai.

Așadar, deși cererile au fost expediate încă din 11.04.2022, s-au înregistrat de către FGA abia la 30.05.2022, iar în 27.10.2022 suntem informați că la data respectivă se analizează cererile de restituire primă înregistrate la Fond de la începutul lunii Mai.

Ulterior, la 31.01.2023 am revenit cu o nouă solicitare asupra stadiului cererilor, iar la 07.02.2023 ni se comunică următoarele:

Urmare a solicitării dumneavoastră transmise la Fondul de Garantare a Asiguraților (FGA), vă comunicăm faptul că pentru a asigura un principiu de echitate în relația cu toți creditorii de asigurare, înregistrăm cererile de plată în ordinea primirii acestora la Fond. Toate cererile de plată se vor soluționa în ordinea înregistrării la FGA, fără posibilitatea de a urgenta/prioritiza cererile, la solicitarea petenților.

Momentan se alocă pentru analiză cererile de restituire primă înregistrate la Fond în luna Mai.

Așadar, deși trecuseră mai bine de 3 luni de la precedenta informare, ni se comunică faptul că sunt analizate tot cererile înregistrate în luna Mai 2022, însă nu și cererile noastre.

Ulterior informării din 07.02.2023, am revenit cu multiple alte solicitări asupra stadiului cererilor, însă nu am mai primit niciun răspuns.

Stadiu cereri restituire primă

Din verificările efectuate pe site-ul FGA rezultă însă că sunt multiple cerereri de restituire primă înregistrate după data de 30.05.2022 și care sunt deja analizate și chiar plătite doar în 31.05.2022 fiind 33 de cereri deja plătite:

Nr_ Document Data document Dosar Stadiu cerere
131128 31/05/2022 441592 Platita
131131 31/05/2022 441595 Platita
131134 31/05/2022 441598 Platita
131137 31/05/2022 441599 Platita
131139 31/05/2022 441602 Platita
131141 31/05/2022 441603 Platita
131144 31/05/2022 441606 Platita
131148 31/05/2022 441608 Platita
131252 31/05/2022 421249 Platita
131323 31/05/2022 433624 Platita
131325 31/05/2022 433627 Platita
131326 31/05/2022 433632 Platita
131330 31/05/2022 433635 Platita
131331 31/05/2022 433637 Platita
131332 31/05/2022 433640 Platita
131333 31/05/2022 433648 Platita
131366 31/05/2022 433664 Platita
131368 31/05/2022 433666 Platita
131369 31/05/2022 433667 Platita
131374 31/05/2022 433668 Platita
131375 31/05/2022 433669 Platita
131376 31/05/2022 433671 Platita
131377 31/05/2022 433672 Platita
131380 31/05/2022 433674 Platita
131413 31/05/2022 433675 Platita
131414 31/05/2022 433676 Platita
131415 31/05/2022 433678 Platita
131416 31/05/2022 433679 Platita
131417 31/05/2022 433682 Platita
131418 31/05/2022 433685 Platita
131419 31/05/2022 433688 Platita
131422 31/05/2022 433692 Platita
131424 31/05/2022 433694 Platita

Pe lângă acestea, sunt o multime de alte cereri ulterioare datei de 30.05.2022 care sunt deja soluționare și plătite (inclusiv din 27.06.2022):

Nr_ Document Data document Dosar Stadiu cerere
136124 07/06/2022 422339 Platita
139022 10/06/2022 431901 Platita
140966 14/06/2022 427238 Platita
147850 21/06/2022 424585 Platita
153371 27/06/2022 425337 Platita

Or, cerererile noastre, deși sunt anterior înregistrate, sunt încă în așteptare !!!

Nr_ Document Data document Dosar Stadiu cerere
130303 30/05/2022 Cerere in asteptare
130394 30/05/2022 Cerere in asteptare

Este evident așadar că este falsă susținerea FGA, repetată constant: 

Toate cererile de plată se vor soluționa în ordinea înregistrării la FGA, fără posibilitatea de a urgenta/prioritiza cererile, la solicitarea petenților.

Tribunalul București – obligarea FGA la soluționarea cererilor de plată

În acest context, abuzul FGA fiind mai mult decât evident, am înregistrat împotriva FGA o acțiune având ca obiect obligarea sa la soluționarea cererilor de plată în maxim 30 de zile.

Vă îndemn să procedați la fel dacă vă aflați în situații similare.

Pot înțelege că volumul mare de lucru presupune un timp de soluționare a cererilor mai îndelungat. Însă nu pot înțelege și accepta o perioadă de un an și jumatate (deocamdată) pentru soluționarea unei cereri de plată și mai ales nu pot accepta cereri înregistrate ulterior care să fie deja soluționate și plătite.

To be continued…

0 Shares:
Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

You May Also Like