Dreptul moştenitorilor de acces la informaţii protejate de secretul bancar

secretul bancar
Sursa: https://www.change.org/

Povestea este despre un cetățean italian ce și-a trăit o parte semnificativă din viață în România, despre moștenitorii acestuia și despre interacțiunea lor cu Banca Transilvania după deschiderea moștenirii.

În concret, defunctul cetățean italian decedează în Italia (unde se și deschide moștenirea), iar la moștenire vin copiii acestuia (din Italia) împreună cu soția supraviețuitoare (din România).

Copiii nu dețin informații despre bunurile și eventualul disponibil bancar al defunctului pe teritoriul României (soția supraviețuitoare nefiind deloc cooperantă), astfel că la 11.04.2024 solicită Băncii Transilvania următoarele informații:

  1. dacă există vreun cont bancar deschis pe numele defunctului la Banca Transilvania, iar în caz afirmativ comunicarea unui extras din care să rezulte tranzacțiile efectuate de la data deschiderii contului și până în prezent, precum și soldul existent;
  2. în cazul în care contul bancar a existat și a fost închis ulterior, comunicarea unui extras din care să rezulte tranzacțiile efectuate de la data deschiderii contului și până în data la care a fost închis;

Secretul profesional în domeniul bancar şi relaţia cu clientela

În acest context se pune problema dacă Banca Transilvania are sau nu obligația de a comunica moștenitorilor informațiile solicitate.

Din perspectiva informaţiilor protejate de secretul bancar art. 111 alin. (1) din OUG nr. 99/2006 privind instituţiile de credit şi adecvarea capitalului prevede următoarele:

Instituţia de credit este obligată să păstreze confidenţialitatea asupra tuturor faptelor, datelor şi informaţiilor referitoare la activitatea desfăşurată, precum şi asupra oricărui fapt, dată sau informaţie, aflate la dispoziţia sa, care privesc persoana, proprietatea, activitatea, afacerea, relaţiile personale sau de afaceri ale clienţilor ori informaţii referitoare la conturile clienţilor – solduri, rulaje, operaţiuni derulate -, la serviciile prestate sau la contractele încheiate cu clienţii.

În privința moștenitorilor se instituie o excepție, art. 113 alin. (2) lit. a) din OUG nr. 99/2006 stabilind că informaţii de natura secretului bancar pot fi furnizate, în măsura în care acestea sunt justificate de scopul pentru care sunt cerute ori furnizate, la solicitarea titularului de cont sau a moştenitorilor acestuia, inclusiv a reprezentanţilor legali şi/sau statutari, ori cu acordul expres al acestora.

Banca Transilvania – răspuns (inițial) negativ

La 12.04.2024 Banca Transilvania comunică faptul că pe numele defunctului nu au fost identificate conturi deschise, însă în urma verificărilor efectuate în baza de date a băncii s-a constatat că defunctul a deținut conturi, acestea fiind însă închise anterior decesului.

În acest context răspunsul continuă astfel:

În ceea ce privește solicitarea furnizării informațiilor referitoare la operațiunile efectuate în conturile defunctului anterior decesului acestuia, acesteia nu i se poate da curs, având în vedere dispozițiile legale aplicabile secretului bancar, coroborate cu cele ale art. 954 din Codul civil potrivit cărora moștenirea unei persoane se deschide în momentul deschiderii acesteia.

Argumente contra răspunsului negativ al Băncii Transilvania

Urmare a răspunsului primit, la 23.04.2024 am reiterat solicitarea inițială, subliniind următoarele argumente:

  1. moștenitorii defunctului sunt îndreptățiți la a primi informațiile solicitate, chiar dacă este vorba despre informații protejate de secretul bancar, art. 113 alin. (2) lit. a) din OUG nr. 99/2006 fiind clar și lipsit de echivoc în sensul că nu se face nicio deosebire între informaţiile de natura secretului bancar anterioare decesului clientului  și acelea ulterioare acestei  date;
  2. defunctul a decedat în Italia, unde avea și reședința obișnuită la data decesului, astfel că raportat la prevederile art. 2633 Cod civil român moştenirea este supusă legii italiene (nefiind aplicabile prevederile art. 954 Cod civil român, care oricum sunt lipsite de relevanță din perspectiva informațiilor solicitate);
  3. art. 1146 Cod civil român reglementează raportul donațiilor (o mențiune similară fiind cuprinsă în prevederile art. 737 Cod civl italian) în temeiul cărora moștenitorii au dreptul de a afla dacă ceilalți comoștenitori au primit sau nu diverse sume de bani de la defunct cu titlu de donație fără scutire de raport, iar astfel de informații rezultă doar din consultarea operațiunile efectuate în conturile defunctului anterior decesului acestuia;

Decizia civilă nr. 997/16.10.2023 a Tribunalului Specializat Cluj

În plus, argumentele anterior expuse au fost confirmate recent și de către instanțele de judecată clujene, stabilindu-se în concret următoarele:

Tribunalul specializat nu poate primi susţinerile apelantei pârâte în sensul că aceasta, prin comunicarea către intimata reclamantă a adresei nr. 12868/17 februarie 2022, apelanta pârâtă şi-a îndeplinit obligaţiile legale impuse de art. 113 alin. 2 lit. a) din OUG nr. 99/2006.

Susţinerea apelantei pârâte în sensul că, suplimentar faţă de informaţia referitoare la existenţa unor conturi active/inactive, orice altă informaţie cu privire la operaţiunile efectuate pe timpul vieţii de către persoanele decedate se poate obţin doar prin „judecătorie, tribunal, poliţie” încalcă dispoziţiile art. 113 alin. 2 lit. a) din OUG nr. 99/2006, care reglementează dreptul moştenitorilor unui deponent de a afla informaţii protejate de secretul bancar fără vreo autorizare prealabilă a instanţei judecătoreşti sau a organelor de urmărire penală.

În temeiul acestor prevederi legale, ţinând cont şi de faptul că intimata reclamantă a făcut dovada faptului că are calitatea de moştenitoare a defunctului, apelanta pârâtă avea obligaţia de a analiza motivele invocate de intimata reclamantă în cererea sa şi de a îi furniza intimatei reclamante acele informaţii care să îi permită să îşi exercite drepturile de moştenitoare a defunctului, inclusiv să atace, dacă era cazul, eventualele acte cu titlu gratuit efectuate de defunct în timpul vieţii sale în favoarea altor succesibili.

Banca Transilvania – răspuns (ulterior) pozitiv

Urmare a argumentelor anterior expuse Banca Transilvania își reconsideră poziția și la 30.04.2024 comunică informațiile solicitate. Apreciez schimbarea opticii Băncii Transilvania. Până la urmă orice om poate greşi, dar numai nebunul stăruie în greşeală.

Pare că interpretarea acestor prevederi legale a generat soluții contradictorii, astfel că în această perioadă s-a promovat un recurs în interesul legii, solicitarea adresată instanței supreme fiind următoarea:

În interpretarea art. 113 alin. (2) lit. a) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 99/2006 privind instituțiile de credit și adecvarea capitalului, o instituție bancară este ținută să furnizeze informații protejate de secretul bancar privind conturile bancare ale unui client defunct către moștenitorii clientului defunct, de la data deschiderii contului bancar sau de la data deschiderii moștenirii clientului defunct?

Rezonez cu punctul de vedere exprimat de către Procurorul General, respectiv că moștenitorii trebuie să primescă informațiile protejate de secretul bancar de la data deschiderii contului bancar al defunctului.

O hotărâre a ÎCCJ pe această temă este așteptată în 20.05.2024.

0 Shares:
Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

You May Also Like