Reducerea onorariului avocațial cu 90% de către Tribunalul Specializat Cluj. Curtea de Apel Cluj dispune acordarea integrală

reducerea onorariului
https://www.law.com/

În anul 2021 Tribunalul Specializat Cluj a decis reducerea onorariului avocațial cu 90%, apreciind că munca avocatului se impune a fi răsplătită nu cu 5.000 lei, ci cu 500 lei. După deducerea taxelor și contribuțiilor, rămânem cu suma netă de 300 lei.

Cu alte cuvinte, formularea unor apărări într-un litigiu pe rolul Tribunalului Specializat Cluj și reprezentarea cu succes a clientului, valoarează aproximativ un plin de motorină.

E destul de trist, însă și mai trist este faptul că avocații ce reprezentau partea adversă au apreciat că reducerea onorariului este legală și temeinică.

Ce a decis Tribunalul Specializat Cluj în concret?

În justificarea soluției de reducere a onorariului cu 90%, prin Sentința civilă nr. 398/25.02.2021, Tribunalul Specializat Cluj reține următoarele:

«În prezenta cauză, tribunalul reţine că se impune reducerea onorariului avocaţial în cuantum de 5000 lei solicitat de către intervenientă la suma de 500 lei raportat la obiectul şi complexitatea cauzei, natura acesteia, conduita procesuală a părţilor, durata cazului, timpul si volumul de muncă solicitat pentru executarea mandatului primit.

Astfel, în privinţa complexităţii cauzei, instanţa constată că aspectele de fapt şi de drept deduse judecăţii în cadrul prezentei plângeri, deşi au presupus cunoştinţe specifice din punct de vedere al cadrului procesual, din punct de vedere a situaţiei de fapt care a generat demersul în faţa instanţei, nu au adus elemente de noutate în cadrul raporturilor litigioase dintre părţi, strategia adoptată atât de pârâtă, cât şi de intervenientă pentru susţinerea poziţiei propriei fiind aceeaşi ca în cadrul altor litigii purtate între părţi, astfel cum rezultă din menţiunile cuprinse în cererea de intervenţie, astfel că, pentru susţinerea cererii de intervenţie nu au fost necesare nici formularea unei noi strategii, nici administrarea de noi probe şi nici chiar reevaluarea aspectelor de fapt şi de drept anterior disputate.

Pe de altă parte, trebuie avut în vedere şi faptul că nu toate susţinerile intervenientei cuprinse în cadrul cererii de intervenţie au fost validate şi acest aspect determinând acordarea în partea cheltuielilor de judecată.

Prin urmare, instanţa apreciază că un onorariu în cuantum de 500 lei corespunde, sub aspectul proporţionalităţii, activităţii depusă de avocatul ales în cauză în susţinerea cererii de intervenţie.»

Întrebări

Știind cât timp am petrecut cu respectivul dosar, timp pe care nu îl vom mai putea niciodată recupera, lectura acestei soluții mi-a lăsat un gust tare amar. Și mi-am pus o serie de întrebări. Dintre care o parte le scriu și aici, în speranță că poate ceva se va schimba

După reducerea onorariului cu 90%, apreciind munca la 500 lei, cum ai pretenția ca avocații să fie parteneri indispensabili ai justiţiei?

Ce semnal transmiți justițiabililor după reducerea onorariului? Că avocatul i-a înșelat, i-a amăgit sau că i-a prostit făcându-i să plătească 5.000 de lei când în realitate suma corectă ar fi fost 500 lei?

Cum poate un avocat să fie determinat să se implice și să ajute judecătorul să ia cea mai bună decizie, când munca lui este apreciată la suma netă de 300 de lei?

De ce avocatul ar petrece ore în șir pentru a demonstra că dreptatea este de partea clientului său pentru suma de 300 de lei? Eu, judecătorul, aș face toata munca avocatului pentru 300 de lei?

Ar fi bine ca înainte de a lua astfel de decizii să ne punem aceste întrebări. În plus, ne-ar face un imens bine nouă ca societate, dacă am aprecia un pic mai mult munca celuilalt.

Ce a decis Curtea de Apel Cluj?

Din fericire judecătorii din apel au apreciat munca avocatului la adevărata valoare. O fi venind odată cu experiența și asta, deși

Pentru a justifica acordarea integrală a onorariului de 5.000 lei, prin Decizia nr. 60/01.02.2022 Curtea de Apel Cluj reține următoarele:

«Din motivarea soluţiei instanţei de fond pare a nu se contesta caracterul de cheltuială reală şi necesară raportat la onorariul avocaţial, ci cuantumul rezonabil al acestuia, apreciindu-se că nu este rezonabil un onorariu avocaţial de 5.000 lei şi că ar fi rezonabil un onorariu avocaţial de 500 lei.

Pentru a justifica această reducere aproape integrală, instanţa de fond a făcut trimitere la obiectul şi complexitatea cauzei, natura acesteia, conduita procesuală a părţilor, durata cazului, timpul si volumul de muncă solicitat pentru executarea mandatului primit, însă ulterior dezvoltă doar argumentul complexităţii cauzei.

În apel instanţa constată însă, că raportat la obiectul cauzei, la numărul documentelor redactate de apelanta pârâtă, întâmpinare, cererea de intervenţie, numărul de pagini ale dosarului, reprezentarea pârâtei în instanţă la două termene de judecată, se justifică acordarea onorariului solicitat la fond în cuantum de 5100 lei, astfel că instanţa de apel va acorda şi diferenţa de 4500 lei.»

Ca să vă faceți o idee cu privire la munca depusă în acest dosar, gândiți-vă că hotărârea din fond are 12 pagini. Cea din apel are 23 de pagini. Dosarul din fond are 307 file. Au fost două termene de judecată în fond.

Munca necesară pentru acest dosar a fost evaluată la 500 lei.

Nu am mai scris în ultima vreme pe blog, fiind prins în alte proiecte. Am simțit însă nevoia să scriu acum acest text în semn de apreciere pentru soluția din apel.

0 Shares:
Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

You May Also Like