Denunț în săptămâna mare

Denunț în săptămâna mare
Sursa: http://www.thedisneymoviereview.com/

UPDATE: La 25.09.2019 se admite cererea de instituire a răspunderii materiale a cetățeanului maghiar PJ (administratorul statutar de la data deschiderii procedurii), acesta fiind obligat să plătească creditorilor suma de 6.290.841,21 lei reprezentând întreg pasivul debitoarei SN S.R.L. PJ nu a fost găsit și nu a formulat nicio apărare. La 18.12.2019 s-a închis procedura falimentului. Creditorii au rămas cu buzele umflate.

Părintele Nicolae Steinhardt, în Jurnalul fericirii, spune următoarele:

«Nicăieri şi niciodată nu ne-a cerut Hristos să fim proşti. Ne cheamă să fim buni, blânzi, cinstiţi, smeriţi cu inima, dar nu tâmpiţi (numai despre păcatele noastre spune la Pateric „să le tâmpim”). Cum de-ar fi putut proslăvi prostia Cel care ne dă sfatul de-a fi mereu treji ca să nu ne lăsăm surprinşi de satana? Şi-apoi, tot la I Cor. (14, 33) stă scris că „Dumnezeu nu este un Dumnezeu al neorânduielii”. Iar rânduiala se opune mai presus de orice neîndemânării zăpăcite, slăbiciunii nehotărâte, neînţelegerii obtuze. Domnul iubeşte nevinovăţia, nu imbecilitatea.

„Iubesc naivitatea ‒ zice şi Leon Daudet ‒ dar nu la bărboşi.” Bărboşii se cade să fie înţelepţi. Să ştim, şi ei şi noi, că mai mult rău iese adeseori de pe urma prostiei, decât a răutăţii. Nu, slujitorilor diavolului, adică şmecherilor, prea le-ar veni la îndemână să fim proşti. Dumnezeu, printre altele, ne porunceşte să fim inteligenţi (pentru cine este înzestrat cu darul înţelegerii, prostia — măcar de la un anume punct încolo — e păcat: păcat de slăbiciune şi de lene, de nefolosire a talentului. Iar când au auzit glasul Domnului Dumnezeu… s-au ascuns).»

E saptămâna mare și trebuie să fim mai buni, mai înțelegători, mai iertători, dar nu tâmpiți.

Drept urmare, pentru că prea mulți ne vor tâmpiți, acest articol se vrea a fi un denunț, în speranța că ceva se va schimba.

Situația financiară a primului SRL

Avem pe de o parte societatea SN S.R.L., care la 31.12.2013 avea următoarele date financiare:

DENUMIRE INDICATORI  
   
Indicatori din BILANT lei
ACTIVE IMOBILIZATE – TOTAL 3529805
ACTIVE CIRCULANTE – TOTAL, din care 6043472
Stocuri (materii prine, materiale consumabile, productie in curs de executie, semifabricate, produse finite, marfuri etc.) 2549017
Creante 3387211
Casa si conturi la banci 107244
CHELTUIELI IN AVANS 390
   
DATORII 7501566
VENITURI IN AVANS 111150
PROVIZIOANE
CAPITALURI – TOTAL, din care: 1960951
Capital subscris varsat 200
Patrimoniul regiei
Patrimoniul public
   
Indicatori din CONTUL DE PROFIT SI PIERDERE  
Cifra de afaceri neta 4872457
VENITURI TOTALE 5114545
CHELTUIELI TOTALE 4896054
Profitul sau pierderea brut(a)  
-Profit 218491
-Pierdere 0
Profitul sau pierderea net(a) a exercitiului financiar  
-Profit 177529
-Pierdere 0
Indicatori din DATE INFORMATIVE
Numar mediu de salariati 143

Situația financiară a celui de-al doilea SRL

Pe de altă parte avem societatea SDSSN S.R.L., care la tot la 31.12.2013 avea următoarele date financiare:

DENUMIRE INDICATORI  
   
Indicatori din BILANT lei
ACTIVE IMOBILIZATE – TOTAL 136311
ACTIVE CIRCULANTE – TOTAL, din care 31045
Stocuri (materii prine, materiale consumabile, productie in curs de executie, semifabricate, produse finite, marfuri etc.) 372
Creante 30555
Casa si conturi la banci 118
CHELTUIELI IN AVANS
   
DATORII 169562
VENITURI IN AVANS
PROVIZIOANE
CAPITALURI – TOTAL, din care: -2206
Capital subscris varsat 200
Patrimoniul regiei
Patrimoniul public
   
Indicatori din CONTUL DE PROFIT SI PIERDERE  
Cifra de afaceri neta 12097
VENITURI TOTALE 12097
CHELTUIELI TOTALE 10721
Profitul sau pierderea brut(a)  
-Profit 1376
-Pierdere 0
Profitul sau pierderea net(a) a exercitiului financiar  
-Profit 1013
-Pierdere 0
Indicatori din DATE INFORMATIVE
Numar mediu de salariati 2

Ambele societăți sunt controlate de către domnii NES și NCD.

La începutul anului 2014, domnii NES și NCD cedează controlul societății SN S.R.L. unui cetățean maghiar, dl. PJ.

După acest moment, societatea SN S.R.L. nu mai efectuează niciun fel de activitate. Ultimul bilanț depus la finanțe rămânând cel din 31.12.2013.

În contrast, după momentul 31.12.2013, societatea SDSSN S.R.L crește ca Făt Frumos, astfel cum rezultă din datele de mai jos:

Astfel, societatea SDSSN S.R.L de la 2 angajați în 2013 ajunge la 138 de angajați în 2014, iar în 2017 la 222 de angajați. De la o cifră de afaceri de 12.097 lei în 2013, ajunge la o cifră de afaceri de 1.378.539 lei în 2014 și 8.300.383 lei în 2017.

În anul 2018 societatea SN S.R.L. intră în faliment, cu datorii totale de 6.290.841,21 lei (din care DGRFP Cluj Napoca 5.410.717,00 lei) și fără active.

Poziția lichidatorului judiciar

În acest context, se solicită lichidatorului judiciar analiza oportunității formulării unei cereri de atragere a răspunderii a fostului administrator, dl. NCD, precum și oportunitatea formulării unei plângeri penale / denunț (judecătorul sindic are cunoștință de această cerere).

Răspunsul lichidatorului judiciar este însă de neînțeles:

«(…) apreciem că în speță nu există premise care să fundamenteze o cerere de atragere a răspunderii personale a foștilor administratori statutari.

(…) la acest moment nu deținem elemente care să stea la baza formulării unor plângeri penale împotriva membrilor organelor de conducere ale societății debitoare.»

Poftim? Ai un asociat administrator care își mută toată activitatea (toate contractele și toți salariații) de pe firma X pe firma Y, lasă firma X cu datorii de peste 1,5 milioane Euro, însă tu apreciezi că nu există premise pentru o cerere de atragere a răspunderii fostului administrator sau pentru o plângere penală?

În schimb, decizi că se impune doar formularea unei cereri de atragere a răspunderii administratorului statutar actual, adică cetățeanul maghiar PJ, în condițiile în care este evident că a fost doar o paiață și creditorii nu vor reuși niciodată să își recupereze creanțele de la acesta? Plus că datoriile sunt anterioare numirii lui PJ în calitate de administrator al SN S.R.L. (la 31.12.2013 SN S.R.L. avea datorii de 7.501.566 lei)!!!

Acest PJ nu o sa fie vreodată găsit (inclusiv lichidatorul judiciar menționând printr-un raport că Serviciul pentru Imigrări al Județului Cluj a comunicat lichidatorului judiciar faptul că domnul PJ nu figurează în evidențele Inspectoratului General pentru Imigrări), iar și dacă o sa fie vreodată găsit este evident că nu are bunuri urmăribile!

Domnilor, să mă iertați, dar prin această atitudine vă faceți părtași șmecherilor, iar prin nefolosirea darului înțelepciunii cu care v-a înzestrat Dumnezeu comiteți, cel puțin, păcat de slăbiciune şi de lene, de nefolosire a talentului…

0 Shares:
Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

You May Also Like