Antreprenorul nu răspunde contravențional în cazul încălcării Acordului de mediu

Antreprenorul nu răspunde contravențional
Sursa: https://ecopolitic.ro/

Nu pot fi eludate norme contravenţionale stricte prin încheierea unor acorduri contractuale. CNAIR, în calitate de titular al proiectului, nu se poate sustrage de la răspundere contravenţională prin transmiterea obligaţiilor către antreprenor.

La 10.08.2018 Antreprenorul este sancționat de către Garda Națională de Mediu cu amendă în cuantum de 30.000 lei. I se imputa desfășurarea activității cu încălcarea prevederilor Acordului de Mediu.

Titularul proiectului fiind CNAIR S.A., Antreprenorul are doar o obligație contractuală de respectare a prevederilor Acordului de Mediu. În consecință, la 05.09.2018 Antreprenorul înregistrează pe rolul Judecătoriei Alba Iulia o plângere contravențională.

Opinia Judecătoriei Alba Iulia

La data de 18.04.2019 Judecătoria Alba Iulia pronunță Sentinţa Civilă nr. 1032/2019 prin care se admite plângerea contravențională. În motivare se rețin următoarele:

În conformitate cu prevederile legale menţionate anterior, în măsura în care s-ar fi constatat cu ocazia controlului în teren o depăşire a zgomotului peste limita maximă prevăzută în Acordul de mediu, din punct de vedere al răspunderii contravenţionale putea fi sancţionată doar autoritatea publică, care direct sau prin prepus se face vinovată de încălcarea dispoziţiilor art. 26 alin. (2) din HG cu nr. 445/2009. Titularul proiectului în această situaţie este exclusiv CNADNR parte în Acordului de Mediu RO-ANPM/01.

Este adevărat că prin Acordul contractual petenta, în calitate de antreprenor şi-a asumat obligaţia respectării dispoziţiilor Acordului de Mediu, ale cărui prevederi au fost făcute parte integrantă din contract.

Cu toate acestea, se impune trasarea unor limite clare între prevederile dreptului public şi a celui privat, deci nu pot fi combinate dispoziţiile imperative de drept public cu prevederi contractuale. Aşadar, nu pot fi eludate norme contravenţionale stricte prin încheierea unor acorduri contractuale; nu se poate sustrage titularul proiectului de la răspundere contravenţională prin transmiterea tuturor obligaţiilor către antreprenor, printr-un contract încheiat între aceştia.

În măsura în care s-au sesizat nereguli cu ocazia efectuării controlului, calitate de contravenient ar fi putut în acest caz să o deţină doar CNAIR şi doar aceasta putea fi sancţionată cu amendă contravenţională. La rândul ei, în temeiul contractului autoritatea publică ce reprezintă titular al proiectului putea regresa împotriva antreprenorului, regres întemeiat pe răspundere civilă contractuală, însă intimata nu ar putea interveni în contract, nefiind parte, şi să procedeze la sancţionarea directă a executantului, în afara prevederilor legale.

Opinia Tribunalului Alba

Garda Națională de Mediu declară apel împotriva acestei soluții. La 09.12.2019 Tribunalul Alba pronunță Decizia nr. 1401/A//2019 prin care se respinge apelul declarat în cauză. În motivare se rețin următoarele:

Instanţa de fond a reţinut că titular al proiectului este CNAIR, în calitate de autoritate publică care iniţiază proiectul şi pentru aceasta s-a întemeiat pe dispoziţiile art. 26 lit. d din HG 445/2009.

În acest sens, în mod corect a arătat că norma contravenţională în baza căreia a fost sancţionată petenta, art. 26 alin. 2 din HG 445/2009 se referă doar la subiectul activ, autoritate publică care iniţiază un proiect şi nu permite adăugarea sau extinderea şi la alţi subiecţi, respectiv la persoana antreprenorului.

Din acest punct de vedere, instanţa de control judiciar nu poate primi susţinerea apelantei, în sensul că ar fi sancţionată o altă persoană decât cea care a săvârşit fapta contravenţională, câtă vreme legiuitorul a prevăzut exclusiv cine este subiect activ al contravenţiei prev. de art. 26 alin. 2 din HG 445/2009, iar autoritatea publică se poate îndrepta cu acţiune în regres împotriva antreprenorului.

Apreciez soluția și motivarea Judecătoriei Alba Iulia, confirmată de către Tribunalul Alba. Este evident că subiectul activ al unei contravenții nu se poate sustrage de la răspundere prin transmiterea convențională a obligațiilor.

0 Shares:
Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

You May Also Like