Curtea de Apel Cluj: lipsa obiecţiunilor la raportul final nu reprezintă un fine de neprimire a criticilor de nelegalitate şi netemeinicie asupra sentinţei de închidere a procedurii insolvenței

Curtea de Apel Cluj
Sursa: https://iaals.du.edu/

Curtea de Apel Cluj a pronunțat recent o decizie care instant m-a dus cu gândul la cele menționate în capitolul 17 (versetul 20) din Evanghelia după Matei:

Iar Iisus le-a răspuns: (…) Căci adevărat grăiesc vouă: Dacă veţi avea credinţă în voi cât un grăunte de muştar, veţi zice muntelui acestuia: Mută-te de aici dincolo, şi se va muta; şi nimic nu va fi vouă cu neputinţă.

În urma finalizării acestui dosar mi s-a reconfirmat cât de important este să crezi, mai ales în profesia de avocat. Mai ales când există atât de mult scepticism în jur.

Tribunalului Specializat Cluj – Sentința Civilă nr. 34/13.01.2021

Tribunalul Specializat Cluj a decis la 13.01.2021 închiderea unei proceduri a insolvenței, deschisă încă din anul 2011. Motivul invocat a fost acela că în patrimoniul societăţii debitoare nu mai există niciun bun.

În motivarea acestei soluții s-a reținut în esență următoarele:

(…) astfel cum rezultă din raportul final întocmit de lichidatorul judiciar şi situaţiile financiare finale ce au fost anexate raportului, ca urmare a demersurilor întreprinse pentru lichidarea societăţii şi recuperarea cheltuielilor de procedură, în prezent nu se mai găsesc bunuri în patrimoniul societăţii debitoare.

Sub aspectul stării de fapt, raportul final întocmit în conformitate cu disp. art. 129 din Legea nr. 85/2006, pentru a se solicita închiderea procedurii şi descărcarea lichidatorului, a fost publicat în Buletinul procedurilor de insolvenţă şi afişat  la uşa instanţei, în data de 27.11.2020, iar, până în prezent, nu au fost formulate obiecţiuni în condiţiile art. 129 alin. 1 teza finală din Legea nr. 85/2014.

Faţă de elementele de fapt evocate mai sus, dată fiind reglementarea art. 129 alin. (1) şi (2) din Legea nr. 85/2006, în condiţiile în care s-a realizat lichidarea activelor din averea debitoarei, iar creditorii nu au formulat obiecţiuni faţă de cele stabilite prin raportul final în acord cu prescripţiile Legii nr. 85/2006, trebuie aprobat raportul final întocmit de practicianul în insolvenţă desemnat a administra procedura de faliment a debitoarei. Aceasta pentru că nu mai există active de valorificat în averea debitoarei, deci trebuie admisă propunerea de închidere a procedurii formulată de lichidator, chiar dacă fondurile obţinute în urma valorificării activelor societăţii falite nu sunt în măsură a acoperi pasivul debitoarei sau cheltuielile de procedură.

Curtea de Apel Cluj – Decizia Civilă nr. 143/05.04.2021

După publicarea în BPI a Sentinței Civile nr. 34/13.01.2021, clientul nostru, creditor în respectiva procedură, ne solicită să formulăm recurs.

Provocarea consta pe de o parte în identificarea posibilelor motive de recurs (existența unui bun), iar pe de altă parte găsirea unor argumente în favoarea admisibilității recursului în ipoteza lipsei unor obiecțiuni la raportul final.

În ședințele inițiale de brainstorming opinia majoritară era că ar fi șanse destul mici de admitere a recursului (în principal pentru că singurul bun din patrimoniul debitoarei se valorificase încă din anul 2016). Însă, precum în alte cazuri, dar și în reclama la Johnnie Walker cu Roberto Baggio, what matters is that I believed.

La 05.04.2021 Curtea de Apel Cluj decide admiterea recursului, reținând în esență următoarele:

Creanţa pretinsă de debitoare, în măsura în care va fi recunoscută, reprezintă un bun conform art. 535 C.civ., noţiune ce trebuie interpretată şi conform jurisprudenţei Curţii Europene a Drepturilor Omului referitoare la aplicarea art. 1 Protocolul 1 la Convenţia E.D.O.

De asemenea, conform art. 3 al. 1 p. 2 din Legea nr. 85/2006 averea debitorului include şi drepturile sale patrimoniale. Prin urmare, solicitarea formulată in dosarul nr. … poate avea drept consecinţă obţinerea unui bun în patrimoniul debitoarei, iar şansele de succes ale demersului din respectivul dosar, dificil de evaluat de oricare dintre părţi, nu reprezintă un argument pertinent pentru soluţionarea cererii de închidere a procedurii.

Apoi, lipsa obiecţiunilor la raportul final nu reprezintă un fine de neprimire a criticilor de nelegalitate şi netemeinicie asupra sentinţei de închidere a procedurii, deoarece prevederile art. 8 al. 1 din Legea nr. 85/2006 nu indică excepţii în ceea ce priveşte exercitarea căii de atac, iar art. 129 al. 1 din legea insolvenţei are un obiect specific şi reglementează contestaţia la raportul final, act întocmit de lichidator.

După cum în mod întemeiat a susţinut creditorul recurent, scopul procedurii insolvenţei este plata datoriilor societăţii debitoare, iar în virtutea acestuia, creditorii au posibilitatea de a aprecia cu privire la oportunitatea continuării demersurilor în procedură.

Grăuntele de muștar

Dreptul nu este o știință exactă, astfel că de multe ori doar un dram de credință, cât un grăunte de muștar, îi mână pe justițiabili înainte, în cautarea dreptății.

Prin urmare, cu atât mai important rolul avocatului. Mai ales în aceste vremuri.

0 Shares:
Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

You May Also Like