Procesul verbal de recepţie la terminarea lucrărilor este act administrativ

Procesul verbal de recepţie la terminarea lucrărilor
Sursa: https://www.moneycontrol.com/

Procesul verbal de recepţie la terminarea lucrărilor

UPDATE: consecința erorilor de judecată. În rejudecare, la 11.10.2019, cererea de suspendare se respinge ca rămasă fără obiect. Între timp s-a dispus definitiv anularea autorizației de construire.

Procesul verbal de recepţie la terminarea lucrărilor produce efecte juridice, stând la baza emiterii certificatului de atestare de către autoritatea locală şi la înscrierea în cartea funciară a dreptului de proprietate asupra construcţiei. Prin urmare (…) procesul verbal de receptie pentru terminarea lucrarilor este un act administrativ, care poate face obiectul acţiunii în anulare sau suspendare.

Opinia Tribunalului Cluj

Prin Sentința Civilă nr. 3390/28.11.2018 Tribunalul Cluj respinge ca inadmisibilă cererea având ca obiect suspendare executare act administrativ. Se reține în esență următoarele:

Astfel, se reţine că obiectul acţiunii se referă la suspendarea Procesului verbal de recepţie la terminarea lucrărilor nr. 151 din 06.07.2018 emis în temeiul Autorizaţiei de construire nr. 730/14.12.2017.

În raport cu actul a cărui suspendare se cere, reţine instanţa că solicitarea de suspendare, aşa cum a fost formulată, este inadmisibilă , având în vedere că acesta nu este un act administrativ în sensul art. 2 alin. 1 lit c din Legea 554/2004.

Procesul verbal atacat nu produce efecte prin el însuşi, acesta atestă doar o situaţie de fapt. Efectele juridice în cauză sunt produse de autorizaţia de construire sau de certificatul de atestare a construcţiei întocmit la luarea în folosinţă. Doar aceste acte pot fi suspendate.

Prin urmare, instanţa apreciază că procesul verbal de recepţie este un act care atestă doar o operaţiune administrativă care nu poate fi privită singular şi nu produce efecte de sine stătătoare. Din această situaţie, procesul verbal nu poate fi atacat separat. El poate fi atacat, însă doar împreună cu autorizaţia de construire sau certificatul de atestare a construcţiei.

În cauză s-a declarat recurs, admis de către Curtea de Apel Cluj prin Decizia Civilă nr. 924/20.06.2019. Se casează Sentința Civilă nr. 3390/2018 și se dispune trimiterea cauzei pentru o nouă judecată Tribunalului Cluj.

Opinia Curții de Apel Cluj

Problema de drept care trebuie lămurită este cea privind natura juridică a procesului verbal de recepţie la terminarea lucrărilor emis de Comisia de recepţie, respectiv dacă acesta poate sau nu fi calificat ca fiind un act administrativ, care să poată face obiectul unei acţiuni în suspendare.

Potrivit dispoziţiilor art. 37 alin. 1 din Legea nr. 7/1996, dreptul de proprietate asupra construcţiilor se înscrie în cartea funciară în baza unui certificat de atestare eliberat de autoritatea locală emitentă a autorizaţiei de construire, care să confirme că edificarea construcţiilor s-a efectuat conform autorizaţiei de construire şi că există proces-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor, precum şi a celorlalte dispoziţii legale în materie şi a unei documentaţii cadastrale.

Rezultă, astfel, din dispoziţiile legale precitate, că procesul verbal de recepţie la terminarea lucrărilor produce efecte juridice, stând la baza emiterii certificatului de atestare de către autoritatea locală şi la înscrierea în cartea funciară a dreptului de proprietate asupra construcţiei.

Mai mult decât atât, potrivit dispoziţiilor art. 34 din HG nr. 343/2017, privind aprobarea Regulamentului de recepţie a lucrărilor de construcţii şi instalaţii aferente acestora, procesul-verbal încheiat cu ocazia receptiei la terminarea lucrărilor sau a recepţiei finale, cu încălcarea prevederilor legale, poate fi anulat de către instanţele competente, potrivit legii.

Prin urmare, contrar susţinerilor instanţei de fond, Curtea constată că procesul verbal de receptie la terminarea lucrarilor este un act administrativ, care poate face obiectul acţiunii în anulare sau suspendare, potrivit dispoziţiilor Legii nr. 554/2004.

Apreciez soluția și motivarea Deciziei Civile nr. 924/20.06.2019 a Curții de Apel Cluj. Procesul verbal de recepţie la terminarea lucrărilor este și în opinia mea un act administrativ. În consecință poate face obiectul acţiunii în suspendare potrivit Legii nr. 554/2004.

0 Shares:
1 comment
  1. FALS — Orice act întocmit cu încălcarea prevederilor legale poate fi atacat de instantele competente conform art 34 din HG 343/2017 dar nu neapărat în contencios administrativ . Spre deosebire de Certificatul de edificare a construcției, PROCESUL VERBAL DE RECEPȚIE NU ESTE EMIS DE CĂTRE O AUTORITATE PUBLICA ci este un document întocmit intre beneficiar și constructor prin care comisia de recepție confirma finalizarea lucrărilor autorizate.
    Autoritățile delega un reprezentant care are calitatea de invitat in comisia de recepție dar acest document nu este emis de către o autoritate publica

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

You May Also Like