Ceva-i putred în Tîrgu Mureș

Mâine ar urma sa se pronunțe Tribunalul Mureș într-un litigiu având ca obiect modificarea PUG-ului din 2002, prin care terenurile unor cetățeni din Municipiul Tîrgu Mureș au fost declarate neconstruibile pentru a se realiza o stradă de legătură între alte două străzi: B-dul 1 Decembrie 1918 și strada Livezeni.

Sper la o soluție favorabilă având în vedere starea de fapt și de drept existentă (instituirea interdicției de construire fără a exista o servitute publică și fără a se demara procedura de expropriere de peste 17 ani), însă urmează să o vedem și eventual să o analizăm ulterior.

Ce aș vrea să scot în evidență prin acest text este modalitatea în care se rezolvă problemele comunității din Municipiul Tîrgu Mureș.

Această stradă de legatură dintre B-dul 1 Decembrie 1918 și strada Livezeni, în măsura în care este într-adevăr de interes public, putea fi făcută în mare parte din fonduri private (fără să mai fi fost necesare cheltuieli pentru exproprierea terenurilor afectate de trama stradală).

Astfel, după aprobarea PUG-ului din 2002, prin HOTARÂREA CONSILIULUI LOCAL MUNICIPAL TÎRGU MUREȘ nr. 303 din 6 septembrie 2007 se aprobă documentația ”Plan Urbanistic Zonal – complex rezidențial, str. Livezeni, fn” beneficiar S.C. ”Dolomiți Invest” SRL (mai jos textul integral al acestei hotărări):

Ulterior, prin HOTARÂREA CONSILIULUI LOCAL MUNICIPAL TÎRGU MUREȘ nr. 220 din 27 iulie 2017 se actualizează documentația PUZ aprobată prin HCL nr. 303/2007, iar la art. 2 alin. 2 se menționează expres că “anterior eliberării autorizaţiilor de construire, vor fi obţinute şi prezentate acordurile autentificate ale tuturor proprietarilor imobilelor afectate de trama stradală propusă prin studiul de circulaţie avizat”(mai jos textul integral al acestei hotărări):

Astfel, urmare a HCL nr. 220/2017, Beneficiarii PUZ-ului (SC Dolomiti Invest SRL, Papuc Vasile, Papuc Gabriela, Borşan Rita Simona, SC Fomco 2006 SRL) pentru a obține autorizația de construire, trebuiau să obțină acordul proprietarilor imobilelor afectate de trama stradală propusă prin studiul de circulaţie avizat. Pentru că beneficiarii PUZ-ului nu reușesc să obțină acordul proprietarilor terenurilor, prin HOTARÂREA CONSILIULUI LOCAL MUNICIPAL TÎRGU MUREȘ nr. 272 din 20 septembrie 2018 se modifică art. 2 din HCL nr. 220/2017, înlăturându-se prevederea în baza căreia beneficiarii PUZ-ului aveau obligația obținerii acordului autentic al proprietarilor terenurilor afectate de trama stradală anterior emiterii autorizației de construire (mai jos textul integral al acestei hotărări):

În consecință, trecând peste argumentele de nelegalitate ale acestui drum de legătură dintre B-dul 1 Decembrie 1918 și strada Livezeni, municipalitatea avea posibilitatea realizării acestuia din fonduri private, adică prin contribuția beneficiarilor PUZ-ului actualizat prin HCL nr. 220/2017, însă inexplicabil, prin HCL nr. 272/2018 se renunță la acest privilegiu, iar ulterior în ședința Consiliului Local din 30.05.2019 se supune aprobării indicatorii tehnico-economici şi declararea de utilitate publică de interes local a obiectivului de investiţii ,,Studiu de fezabilitate pentru  strada de legătură între Bulevardul 1 Decembrie 1918 şi strada Livezeni”.

Prin urmare, deși s-ar fi putut realiza acest drum de legătură din fonduri private (condiționat de emiterea autorizației de construire), Municipiul Tîrgu Mureș supune aprobării din fonduri publice a cel puțin 7.135.227,44 lei (fără a lua în calcul cheltuielile pentru obținerea și amenajarea terenului ce în devizul general al obiectivului de investiții sunt bugetate ca fiind zero).

E clar, ceva-i putred în Tîrgu Mureș. Însă ce e poate și mai grav, e că autorităților ce veghează la respectarea legii li se pare că totul este în regulă. De ce să facă drumul un privat (dacă dorește autorizație de construire pentru sute de apartamente), când îl putem face din fonduri publice cheltuind 7.135.227,44 lei la care se vor adăuga costurile pentru exproprierea și amenajarea terenurilor afectate de trama stradală.

0 Shares:
Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

You May Also Like