Sfânta proprietate privată

Vă spuneam printr-un articol precedent publicat pe acest blog că așteptam o soluție a Tribunalului Mureș într-un litigiu având ca obiect modificarea PUG-ului din 2002, prin care terenurile unor cetățeni din Municipiul Tîrgu Mureș au fost declarate neconstruibile pentru a se realiza o stradă de legătură între alte două străzi: B-dul 1 Decembrie 1918 și strada Livezeni.

Ei bine, respectiva soluție nu a venit în 24 septembrie 2019 pentru când a fost amânată pronunțarea, nu a venit nici în 9 octombrie 2019 pentru când a fost amânată din nou pronunțarea, însă a venit azi.

Citind-o, îmi dau seama că pentru soluții de acest fel merită să te faci avocat.

Nu știu dacă soluția va fi menținută într-un eventual recurs (deși sper din toată inima să rămână), însă sunt convins 100% că este soluția justă. Doar dacă îi dai dreptate lui Ilici când spunea că este un moft chestia asta cu sfânta proprietate privată, poți contesta soluția de azi.

Pe scurt, speța e următoarea:

Reclamanții sunt proprietari a două terenuri din Municipiul Tîrgu Mureș, ce împreună însumează o suprafață de aproximativ 25.000 mp.

Prin PUG-ul Municipiului Tîrgu Mureș din 2002, se instituie o interdicție de construire pe aceste terenuri, motivat de faptul că s-ar impune construirea peste terenurile reclamanților a unei străzi de legătură între B-dul 1 Decembrie 1918 și strada Livezeni.

Trec 17 ani, terenurile nu sunt expropriate, nici măcar nu sunt declarate de interes public, unii pe traseul acestei străzi de legătură primesc dreptul de a construi, alții însă nu.

Municipiul Tîrgu Mureș, prin concluziile scrise, susține următoarele:

«(…) măsura din P.U.G. Târgu Mureș aprobat prin H.C.L. nr. 257/2002 privind drumul contestat este prevedere pe termen mediu/lung. Aceasta înseamnă că, în momentul în care zona urma să se dezvolte din punct de vedere urbanistic (cum este cazul astăzi), devenea necesară realizarea acestui drum. Abia în acel moment era utilă procedura de expropriere la care fac reclamanții referire

Speachless ar zice americanul.

Este trist. Foarte trist. Sper că felul în care se gândește la Tîrgu Mureș este un caz izolat, deși tare mă îndoiesc.

Cu alte cuvinte, municipalitatea din Tîrgu Mureș zice că de ce să susțină comunitatea locală costuri cu exproprierea unor terenuri în anul 2002 pentru a se face un drum cândva în viitor (fără a se cunoaște o dată limită), că mai bine doar interzicem construirea pe perioadă nederminată, iar dacă vreodată vom binevoi să construim, o să expropriem atunci. Când e atunci, nu se știe. Deocamdată n-au trecut decât 17 ani.

Cu toate că e foarte trist ce am citit mai sus, e îmbucurător și dătător de speranță ce stă scris mai jos:

« Admite acţiunea formulată de reclamanţii T C ( cu dom si CNP), T I( cu dom si CNP), T Gy L( cu dom si CNP), T I( cu dom si CNP), P J I( cu dom si CNP) , toti cu domiciliul procesual ales la sediul în Contradictoriu cu pârâţii C M T M, P M T M, M T M, ca neîntemeiată. Anulează parţial HCL nr. 257/19.12.2002 privind aprobarea PUG al M Tg. M şi a R L de U aferent, în sensul eliminării din conţinutul documentaţiei PUG a drumului propus pe terenurile reclamanţilor şi a interdicţiei de construire pe culoarul de drum ( strada categoria a II a) instituită pe terenul în suprafaţă de 19.305 mp înscris în CF nr. 125984 Tg. M, număr cadastral 2457 şi a terenului în suprafaţă de 5800 mp înscris în CF 129150 Tg. M, număr cadastral 129150. Obligă M Tg. M prin p, la emiterea unui Certificat de Urbanism pentru terenul în suprafaţă de 19.305 mp înscris în CF nr. 125984 Tg. M, număr cadastral 2457, aflat în proprietatea reclamanţilor T C, T I, T Gy L şi T I fără menţiunea „ interdicţie totală de construire pe culoarul de drum ( stradă categoria a II a ) reglementat prin PUG M Tg. M aprobat prin HCL nr. 257/19.12.2002”, în termen de 30 de zile de la rămânerea definitivă a prezentei hotărâri, sub sancţiunea aplicării unei sancţiuni în conformitate cu dispoziţiile art. 24 alin (3) din Lega nr. 554/2004. Obligă M Tg. M prin p, la emiterea unui Certificat de Urbanism pentru terenul în suprafaţă de 5800 mp înscris în CF 129150 Tg. M, număr cadastral 129150, aflat în proprietatea reclamantului P J I fără menţiunea „ imobil cu interdicţie totală de construire pe porţiunea cuprinsă pe traseul drumului prevăzut prin PUG aprobat prin HCL nr. 257/19.12.2002”, în termen de 30 de zile de la rămânerea definitivă a prezentei hotărâri, sub sancţiunea aplicării unei sancţiuni în conformitate cu dispoziţiile art. 24 alin (3) din Lega nr. 554/2004. Ia act de faptul că reclamanţii nu au solicitat obligarea pârâţilor la plata cheltuielilor de judecată. Cu drept de recurs în termen de 30 de zile de la comunicare. Cererea de recurs se depune la Tribunalul Mureş. Pronunţată prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei instanţei, azi 11.10.2019. »

0 Shares:
Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

You May Also Like